Aanmeldingsformulier 2014

Kandidaat 
 
*Naam ondernemer
*Voorletters
*Voornaam
*Geslacht
 Man     Vrouw
*Geboortedatum
*Naam onderneming
*Rechtsvorm
 NV    BV    CV    VOF    eenmanszaak    anders, namelijk
*Naam CFO/ financieel directeur
*Website onderneming
*Oprichtingsdatum onderneming
*KvK-nummer
*SBI-code
*Postadres
*Postcode en plaats

*Bezoekadres
*Postcode en plaats

*Telefoonnummer
*Mobiel nummer 
*E-mail 
*Hoogst genoten opleiding
 lager onderwijs  voortgezet onderwijs  lbo  mbo  hbo  wo
Heeft u kinderen?
 Ja      Nee
*Bent u of de onderneming sinds de oprichting ooit betrokken geweest bij een justitieel onderzoek?
   Ja    Nee  
Eigendom
 
 
*Bent u DGA van genoemde onderneming?    Ja    Nee  
*Wanneer werd u DGA van de onderneming?  
  *Hoe groot is uw belang in de onderneming in procenten?   %
  *Heeft u een doorslaggevende invloed op het bedrijfsbeleid?    Ja     Nee  

Categorie
Voor de categorie EY Master Entrepreneur Of The Year vindt de selectie op een andere wijze plaats. Mocht u van mening zijn dat u aan de criteria zoals vermeld op de website voldoet, neemt u dan contact met ons op.
 
*Meldt zich aan voor:
Externe adviseurs/referenties
Noem de belangrijkste adviseur die betrokken is (geweest) bij uw ondernemerssucces en die eventueel als referentie kan optreden.  
Naam
Adres
Email
Telefoonnummer 
Eventuele anderen
Bedrijfsactiviteiten
(open vraag)
Geef een omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten met daarin verwerkt: producten, diensten en marktomschrijving.  
 
Internationaal
 
In welke landen bent u actief
Naar welke landen wilt u (mogelijk) uitbreiden
*Tot slot
 
Ik heb de aanmeldingscriteria in acht genomen en kom in aanmerking voor de titel EY Emerging Entrepreneur Of The Year 2014 of EY Accelerating Entrepreneur Of The Year 2014.
Heeft u nog aanvullende opmerkingen?
 
 
Ondertekening
Ondergetekende geeft toestemming voor publicatie van naam, naam van de onderneming, niet-financiële informatie, foto’s en ander beeldmateriaal dat tijdens de competitie gebruikt wordt. Opgave van de jaarcijfers is verplicht om deel te nemen aan de competitie. De cijfers worden uitsluitend gebruikt door de jury ter objectieve beoordeling van de resultaten.
*Datum
*Naam onderneming
*Naam ondernemer
  Het aanmeldingsformulier kan tot uiterlijk 14 februari 2014 ingevuld en verstuurd worden indien u kans wilt maken op de EY Entrepreneur Of The Year Award 2014. Aanmeldingen die wij na 14 februari 2014 ontvangen, zullen automatisch doorschuiven naar de competitie van 2015.

Graag ontvangen wij digitaal (via eoy@nl.ey.com), naast het ingevulde aanmeldingsformulier, het volgende van u:
  • Pasfoto (digitaal recht van voren, hoofd/schouders)
  • CV
  • Jaarrekeningen (2010, 2011, 2012)
  • Halfjaarcijfers 2013 (Omzet, aantal personeelsleden en resultaat voor belasting)
  • Cashflowoverzicht (2012-2013)
Voor meer informatie over het EY Entrepreneur Of The Year-programma kunt u telefonisch contact opnemen met Monique Rutten via + 31 (0)88-407 5210 of via eoy@nl.ey.com. Of kijk op www.entrepreneuroftheyear.nl.
  *Verplicht veld